Home
 News
 Publikationen
    Bücher  
    Vorträge
    YouTube
    Studien
    Zeitschriften
    Konferenzen
    Medien
    Interviews
    Online-Artikel
 Informativ
 Interaktiv
 Hüters Corner
 Über mich
 Datenschutz
 English
 mobile Version

Drucken Suchen RSS-Feed

XING LinkedIn Facebook Twitter Google+


  
Obnovitelné zdroje energií

Obnovitelné zdroje energií
Volker Quaschning

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIÍ


296 stran
449 Kč
ISBN 978-80-247-3250-3
Grada Publishing Praha
2010


Anotace

Kniha pojednává o široké škále obnovitelných zdrojů energie, od využívání solární energie a větrných elektráren po využití geotermální energie, biomasy a vodíku. Kromě názorných, srozumitelných charakteristik příslušných technologií, stavu vývoje a perspektiv budoucího potenciálu, uvádí i praktické pokyny pro plánování, projektování a realizaci vlastních zařízení pro získávání obnovitelných energií. Vysvětluje, jaké dopady na životní prostředí a ekonomickou účinnost mají různé aplikované technologie. Kniha podává jak vstupní informace o různých technologiích, tak i zajímavé informace pro čtenáře s hlubšími a širšími odbornými znalostmi.

Autor usiloval o to, aby zajímavé informace, někdy úsměvné, jindy varující, převážily nad suchým popisem. Na mnoha příkladech již realizovaných technologií dokládá, že je již možná transformace výroby energie na takové zdroje, které nebudou negativně působit na klima.

V knize čtenář nalezne i bezpočet odkazů na aktuální české webové odkazy, firmy, zabývajícími se úsporami energií v česku, mapky našeho území s intenzitou oslunění či větrné mapy a další české reálie, které zařadily knihu k titulům, jež přinášejí i aktualizované tuzemské informace.


Obsah
 1. Hlad po energii
 2. Před zhroucením klimatu?
 3. Cesta od plýtvání k úsporám energie (a CO2)
 4. Výroba energie bez CO2 - vize nebo utopie?
 5. Fotovoltaika - elektrický proud z písku
 6. Solární termické systémy - příjemné teplo od Slunce
 7. Solární elektrárny - ještě více energie ze slunce
 8. Větrné elektrárny - energie ze vzduchu
 9. Vodní elektrárny - mokrý proud
 10. Geotermální energie - energie z hlubin
 11. Tepelná čerpadla - teplo z chladu
 12. Biomasa - energie z přírody
 13. Vodikové hospodářství a palivové články
 14. Slunné perspektivy - příklady udržitelného zásobování energií


Auch einen Klick wert:
Publikationen von Volker Quaschning

Hier finden Sie einen Überblick über alle Publikationen, Bücher, Vorträge und Artikel von Volker Quaschning. Viele Beiträge sind online verfügbar. mehr... 
FAQ zu regenerativen Energien und Klimaschutz

Wie funktioniert eigentlich eine Solarzelle oder Solarthermieanlage? Die FAQ klären wichtige Fragen zu erneuerbaren Energien und Klimaschutz. mehr... 
#ParentsForFuture

Liebe Eltern: Stellen wir uns hinter die Kinder und Jugendlichen von #FridaysForFuture. Einfach Plakat ausdrucken. Zeigen Sie, wie Sie das Klima schützen. Solidaritätsfoto machen. Unter #ParentsForFuture posten.  mehr... 
Kein wirksamer Klimaschutz durch langsamen Kohleausstieg

Deutschland wird ohne eine andere Energie- und Klimapolitik alle selbst gesteckten Klimaschutzziele und das Pariser Klimaschutzabkommen sehr deutlich verfehlen. Wird der Kohleausstieg nach den Empfehlungen der Kohlekommission umgesetzt, ändert das wenig. Für wirksamen Klimaschutz müsste der Kohleausstieg doppelt so schnell erfolgen.  mehr... 
Video: Photovoltaik - Vergesst den Eigenverbrauch und macht die Dächer voll

Von 2011 bis 2017 ist der Photovoltaikzubau in Deutschland auf ein Viertel geschrumpft. Deutschland steht im Klimaschutz inzwischen schlechter da als die USA. Zahlreiche Maßnahmen im EEG und die Fokussierung auf kleine Anlagen verhindern einen schnelleren Ausbau. Das muss geändert werden.  mehr... 

 nach oben
Solaranlagen, Photovoltaik, Solarthermie Haftungsausschluss
Impressum