Home
 News
 Publikationen
    Bücher  
    Vorträge
    YouTube
    Studien
    Zeitschriften
    Konferenzen
    Medien
    Interviews
    Online-Artikel
 Informativ
 Interaktiv
 Hüters Corner
 Über mich
 Datenschutz
 English
 mobile Version

Drucken Suchen RSS-Feed

XING LinkedIn Facebook Twitter


  
Obnovitelné zdroje energií

Obnovitelné zdroje energií
Volker Quaschning

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIÍ


296 stran
449 Kč
ISBN 978-80-247-3250-3
Grada Publishing Praha
2010


Anotace

Kniha pojednává o široké škále obnovitelných zdrojů energie, od využívání solární energie a větrných elektráren po využití geotermální energie, biomasy a vodíku. Kromě názorných, srozumitelných charakteristik příslušných technologií, stavu vývoje a perspektiv budoucího potenciálu, uvádí i praktické pokyny pro plánování, projektování a realizaci vlastních zařízení pro získávání obnovitelných energií. Vysvětluje, jaké dopady na životní prostředí a ekonomickou účinnost mají různé aplikované technologie. Kniha podává jak vstupní informace o různých technologiích, tak i zajímavé informace pro čtenáře s hlubšími a širšími odbornými znalostmi.

Autor usiloval o to, aby zajímavé informace, někdy úsměvné, jindy varující, převážily nad suchým popisem. Na mnoha příkladech již realizovaných technologií dokládá, že je již možná transformace výroby energie na takové zdroje, které nebudou negativně působit na klima.

V knize čtenář nalezne i bezpočet odkazů na aktuální české webové odkazy, firmy, zabývajícími se úsporami energií v česku, mapky našeho území s intenzitou oslunění či větrné mapy a další české reálie, které zařadily knihu k titulům, jež přinášejí i aktualizované tuzemské informace.


Obsah
 1. Hlad po energii
 2. Před zhroucením klimatu?
 3. Cesta od plýtvání k úsporám energie (a CO2)
 4. Výroba energie bez CO2 - vize nebo utopie?
 5. Fotovoltaika - elektrický proud z písku
 6. Solární termické systémy - příjemné teplo od Slunce
 7. Solární elektrárny - ještě více energie ze slunce
 8. Větrné elektrárny - energie ze vzduchu
 9. Vodní elektrárny - mokrý proud
 10. Geotermální energie - energie z hlubin
 11. Tepelná čerpadla - teplo z chladu
 12. Biomasa - energie z přírody
 13. Vodikové hospodářství a palivové články
 14. Slunné perspektivy - příklady udržitelného zásobování energií


Auch einen Klick wert:
Publikationen von Volker Quaschning

Hier finden Sie einen Überblick über alle Publikationen, Bücher, Vorträge und Artikel von Volker Quaschning. Viele Beiträge sind online verfügbar. mehr... 
Info-Grafiken

Informative Grafiken beleuchten hier interessante Hintergründe zum Einsatrz erneuerbaren Energien, der Energiewende und dem Klimaschutz. mehr... 
Über 45 Prozent erneuerbarer Strom in Deutschland

Im Jahr 2020 deckten erneuerbare Energien über 45 Prozent des deutschen Bruttostromverbrauchs. Vor allem der Rückgang des Stromverbrauchs durch die Coronakrise sorgte für die prozentuelle Zunahme. Der Ausbau erneuerbarer Energien erfolgt zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens viel zu langsam.  mehr... 
Podcast: Hält Deutschland das Pariser Klimaabkommen ein?

Vor 5 Jahren wurde das Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen. Um dem Abkommen gerecht zu werden, müsste Deutschland bereits in den 2030er-Jahren klimaneutral werden. Doch die deutsche Regierung unternimmt wenig, um das zu erreichen. Dieser Podcast erläutert den UN-Klimaschutzprozess, welche Folgen uns beim Scheitern drohen und was passieren müsste, damit wir dem Abkommen noch gerecht werden können.  mehr... 
Podcast: Neue Lobby-Studie zu Diesel und E-Auto?

E-Autos sind nicht so klimafreundlich wie angenommen, schreibt das Handelsblatt und zitiert eine neue Studie vom VDI und KIT. Bislang wurden immer ähnliche Studien nach kurzer Zeit widerlegt. Stimmen die Aussagen dieses Mal und welchen Einfluss haben Lobbyisten auf die Studienergebnisse? Wir analysieren die Hintergründe und erklären, wie man Fehler und Einflussnahmen in Studien erkennt.  mehr... 

 nach oben
Solaranlagen, Photovoltaik, Solarthermie Impressum